Pages

Saturday, 9 July 2011

Կարևոր ծրագրեր IT մասնագետի համար

Հետևյալ ծրագրերը ցանցին հետևելու և կարգավորելու համար օգտագործում եմ շատ հաճախ:
  1. putty - լավագույն ssh կլիենտը (և ոչ միայն ssh)
  2. stg - SNMP տվյալների հիման վրա ցանցի օգտագործված տրաֆիկը գրաֆիկական պատկերիչ
  3. PingPlotter - անփոխարինելի trace router ա, գրաֆիկա գծելով ու պակետների կորստի պատմությամբ
  4. Free IP Tools - բազմաֆունկցիոնալ ծրագիր ա, որում ներառած են ping, ping որոշ միջակայքով, trace route, port scaner, ns lookup
  5. SolarWinds Engineer's Toolset - ծրագիր լեգենդ, երևի թե էս բոլորը կարելի ա Solar Winds-ով փոխարինել, սակայն կոնկրետ ինձ ոչ այդքան ծրագիր ա:
  6. Friendly Pinger - կարելի է նկարել ցանցի քարտեզը, տեղադրել IP-ներ ու ծրագիրը պարբերաբար կստուգի ամեն հոսթի հասանելիությունը, կարելի է նաև կարգավորել e-mail տեղեկացումներ, այս կամ այն իրադարձության համար:
  7. Radmin Viewer 3 - հեռակա համակարգիչը ղեկավարելու ծրագիր:

No comments:

Post a Comment