Pages

Saturday, 23 March 2013

High availability: keepalived

Բերված օրինակով մենք կունենանք վիրտուալ IP, որը կարող է անհրաժեշտության դեպքում շրջել մի քանի սերվերների վրա, ապահովելով ծառայությունների մշտական հասանելիությունը առաջնային սերվերի խափանումից հետո։