Pages

Monday, 30 January 2012

Deprecated: Function ereg() is deprecated

PHP-ի թարմացումից հետո ստանում էի հետևյալ սխալը.
Deprecated: Function ereg() is deprecated
որը ուղղվեց հետևյալ կերպ՝ առաջվա 
ereg('շաբլոն', $s)
eregi('շաբլոն', $s)
 փոխարեն հիմա այն ունի հետևալ տեսքը
preg_match('/շաբլոն/', $s)
preg_match('/շաբլոն/i', $s)

Saturday, 21 January 2012

Ինպես իմանալ Linux-ի տարբերակը

Ինչպե՞ս իմանալ CentOS-ի (կամ այլ Linux-ի) ՕՀ-ի տարբերակը

[root@meGa ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS release 5.5