Pages

Wednesday, 31 October 2012

Ցանցի թողունակության ստուգում

iperf - հիանալի մի ծրագիր է, որը թույլ է տալիս տրաֆիկ գեներացիա անել ինչ որ մի IP-ի ուղղությամբ, տվյալ ուտիլիտը պետք է այն մարդկանց, ովքեր ուզում են պարզել ցանցի թողունակությունը: