Pages

Wednesday, 31 October 2012

Ցանցի թողունակության ստուգում

iperf - հիանալի մի ծրագիր է, որը թույլ է տալիս տրաֆիկ գեներացիա անել ինչ որ մի IP-ի ուղղությամբ, տվյալ ուտիլիտը պետք է այն մարդկանց, ովքեր ուզում են պարզել ցանցի թողունակությունը:Տեղադրումը.

1. Քաշում ենք iperf ծրագիրը
2. iperf.exe կրկնօրինակում ենք windows դիրեկտորիայի մեջ

ծրագրի սինտաքսիսը՝
iperf [-s|-c host] [options]
iperf [-h|--help] [-v|--version]


Ծրագիրն աշխատում է windows-ի ստանդարտ հրամանի տողից (CMD), օգնությունը հասանելի է հետևյալ հրամանով՝ iperf --help

Այսպես օրինակ 192.168.1.1 IP-ին 20մեգաբիտ/վրկ-ում տրաֆիկ ուղարկելու համար պետք է հավաքել հետևյալ հրամանը

iperf -c 192.168.18.3 -u -t 19 -P 7

որտեղ՝
-c - կլիենտն է (որի հասցեին ուղարկվում է տրաֆիկը)
-u - պրոտոկոլի տիպը, տվյալ դեպքում՝ udp
-t - ժամանակը, որի ընթացքում պետք է գեներացիան/ուղարկումը կատարվի
-P - միառժամանակ սեանսների քանակը


No comments:

Post a Comment