Pages

Saturday, 24 November 2012

skype: Հայերեն

Սկայպի 90% թարգմանված հայերեն.lang ֆայլը անհայտ հեղինակի կողմից:
Տեղադրումը՝ Tools > Change Language > Load Skype Language File...
բեռնել