Pages

Saturday, 14 April 2012

Skype: ինչպես ջնջել միայն մեկ կոնտակտի պատմությունը

Skype-ը շատ թույլ է զարգացրել խոսակցությունների պատմության հետ աշխատելու հնարավորությունը, իսկ եթե Ձեր մոտ խնդիր է առաջացել Skype-ում ջնջել կոնկրետ օգտվողի հետ ձեր խոսակցության պատմությունը այլ ոչ բոլորինը իրար հետ, ապա սկայպի ստանդարտ գործիքներով այն անհրար կլինի, դրա համար կարող եք օգտվել Skype chat Helper գործիքից:Անհրաժեշտ գործողությունները ծրագիրը տեղադրելուց հետո՝

1. բացել SKYPECHATREMOVE.exe-ն
2. այնուհետև մուտքագրել ձեր սկայպի մուտքանունը "Username" դաշտում
3. "Contact" դաշտում մուտքագրել այն օգտվողի մուտքանունը, որի պատմությունը ուզում եք ջնջել և սեղմել "Remove chat histary"

No comments:

Post a Comment