Pages

Monday, 18 July 2011

Ինչ է մարշրուտիզատորը

Մարշրուտիզատորը (կամ ինչպես հաճախ անվանում են ռաութերը) - դա ցանցային սարք է, որը պատասխանատու է պակետային տվյալների ուղղորդմանը դեպի ցանցի տարբեր սեգմենտներ ըստ իր ունեցած ցանցի տոպոլոգիայի մասին ինֆորմացիայի և ըստ ադմինիստրատորի ստեղծած կանոնների:
Մարշրուտիզատորը աշխատում է OSI մոդելի ցանցային երրորդ մակարդակի վրա:
HUB -ը դա ցանցային սարքավորում է, որը նախատեսված է մեկ սեգմենտի մեջ մի քանի Ethernet սարքեր միավորելու համար:


SWITCH -ը դա ցանցային սարքավորում է, որը նախատեսված է մեկ սեգմենտի մեջ մի քանի Ethernet սարքեր միավորելու համար, ի տարբերություն HUB-ի SWITCH-ը տրաֆիկը ուղարկում է կոնկրետ ստացողի հասցեյին, բացառությամբ լայնահաղորդիչ տրաֆիկը FF:FF:FF:FF:FF:FF մակ հասցեյով:


ROUTER (երթուղղիչը կամ մարշրուտիզատորը) -ը ցանցային սարքավորում է, որը հիմնված ցանցի տոպոլագիայի ինֆորմացիայից և որոշակի ներքին կարգավորման դրույթներից կախված, որոնք գտնվում են ցանցային մակարդակի վրա (3-րդ մակարդակ), ուղղորդում է պակետները տարբեր ցանցային սեգմենտներին:

No comments:

Post a Comment