Pages

Wednesday, 13 July 2011

3G մոդեմների ապակոդավորում

HUAWEI մոդեմների ապակոդավորում IMEI-ով: Գեներատոր-ծրագիրեր, որոնց օգնությամբ կարելի ա IMEI-ը գրելով ստանալ ապակոդավորման թվերը:


http://www.mediafire.com/?3jss785v8fdu4v6
http://www.mediafire.com/?c98jf0554z7mpkm
http://www.mediafire.com/?c0nb2vk2g3cm928

No comments:

Post a Comment