Pages

Monday, 30 January 2012

Deprecated: Function ereg() is deprecated

PHP-ի թարմացումից հետո ստանում էի հետևյալ սխալը.
Deprecated: Function ereg() is deprecated
որը ուղղվեց հետևյալ կերպ՝ առաջվա 
ereg('շաբլոն', $s)
eregi('շաբլոն', $s)
 փոխարեն հիմա այն ունի հետևալ տեսքը
preg_match('/շաբլոն/', $s)
preg_match('/շաբլոն/i', $s)

No comments:

Post a Comment