Pages

Wednesday, 13 June 2012

Ubuntu։ SNMP սերվեր

Ադմինիստրատորներին հաճախ անհրաժեշտ է լինում հետևել սերվերի տրաֆիկին, որը հնարավոր է հետևյել SNMP պրոտոկոլի շնորհիվ, այս գրառմամբ ուզում եմ նկարագրեմ Ուբունտու 12.04 ՕՀ-ի վրա snmpd պակետի տեղադրումը․


Նախ տեղադրում ենք snmpd-ն հետևյալ հրամանով
 
root@meGa:~# apt-get install snmpd
 
Այնուհետ անհրաժեշտ է կարգավորել։ Նախ ստեղծում ենք պահուստային կրկնօրինակը

root@meGa:~# cp /etc/snmp/snmpd.conf  /etc/snmp/snmpd.conf.org

Խմբագրում ենք /etc/snmp/snmpd.conf ֆայլը հետևյալ կերպ

rocommunity  mer_community_gaxtnagir@
syslocation  "hamakargi-texanqi-masin-info"
syscontact  el-post@domain.zone

Իսկ հիմա snmpd-ին տանք տվյալներ որպեսզի մեր խմբագրած ֆայլը օգտագործի որպես կարգավորման ֆայլ։ Բացում ենք /etc/default/snmpd ֆայլը և խմբագրում հետևյալ կերպ

SNMPDOPTS='-Lsd -Lf /dev/null -u snmp -I -smux -p /var/run/snmpd.pid -c /etc/snmp/snmpd.conf'
 
Վերջում չենք մոռանում snmpd ծարայությունը վերսկսել՝

/etc/init.d/snmpd restart

No comments:

Post a Comment