Pages

Monday, 5 March 2012

Նկարների որոնում ինտերնետում

Համացանցում տեքստեր փնտրելուց բացի կարող եք փնտրել նաև նկարներ...http://www.tineye.com/ կայքում վերբեռնելով ցանկացած նկար կարող եք իմանալ քանի անգամ և որ կայքերում է հանդիպել տվյալ նկարը:

No comments:

Post a Comment